Στοιχεία Λογαριασμού

Δεδομένα + Αναλύσεις, Μάρκετινγκ μέσω email, Στρατηγική μάρκετινγκ, Web Analytics, Ανάπτυξη πελατολογίου

Ειδικεύομαι σε:

Αναλυτές δεδομένων
Στατιστικολόγοι
Αναλυτές επιχειρήσεων
Βάσεις δεδομένων
Αυτοματισμοί email
Συμβουλευτική
Παρακολούθηση + Αναφορές
Βελτιστοποίηση

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.