Στοιχεία Λογαριασμού

Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Τεχνική μετάφραση
Μαθήματα γλωσσών
Μετάφραση
Διόρθωση + Επιμέλεια
Δημιουργική γραφή
Τεχνική συγγραφή
Αρθρογραφία + Blog
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)
Συγγραφή Pod Cast

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.