Στοιχεία Λογαριασμού

Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Διόρθωση + Επιμέλεια
Συγγραφή σεναρίων
Δημιουργική γραφή
Γραπτός λόγος για επιχειρήσεις
Κειμενογραφία (Copywriting)
Αρθρογραφία + Blog
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.