Στοιχεία Λογαριασμού

Σχετικά με εμένα:

Διαθέτω Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου C2 και αναλαμβάνω μεταφράσεις παντώς είδους των κατηγοριών Αγγλικά - Ελληνικά και Ελληνικα - Αγγλικά.