Στοιχεία Λογαριασμού

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Β

Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Νομική μετάφραση
Τεχνική μετάφραση
Μετάφραση
Ιατρική μετάφραση
Διόρθωση + Επιμέλεια
Συγγραφή σεναρίων
Αρθρογραφία + Blog
Συγγραφή περιπτώσεων μελέτης

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.