Στοιχεία Λογαριασμού

Σχετικά με εμένα:

Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ Master Ιστορία Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ΕΚΠΑ DPhil Classics and Ancient History Un. of Exeter. Αναλαμβάνω συγγραφή κάθε είδους κειμένου, διόρθωση επιμέλεια. Μεγάλη εμπειρία στη συγγραφή πανεπιστημιακών εργασιών.