Στοιχεία Λογαριασμού

Σχετικά με εμένα:

Highly skilled Full Stack Developer experienced with all stages of the development cycle for dynamic web projects. Well-versed in numerous programming languages including HTML5, PHP, JavaScript, CSS, MySQL. Strong background in project management and Design for websites and web applications.

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Branding + Λογότυπα

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Σχεδίαση ιστοσελίδας - Design
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.