Στοιχεία Λογαριασμού

Δεδομένα + Αναλύσεις, Μάρκετινγκ για Social Media, Μάρκετινγκ περιεχομένου, Μάρκετινγκ podcast, Web Analytics

Ειδικεύομαι σε:

Αναλυτές δεδομένων
Αναλυτές επιχειρήσεων
Διαχείρηση Social Media
Περιεχόμενο για Social Media
Συμβουλευτική + Έρευνα για Social Media
Περιεχόμενο + Στρατηγική + Έρευνα
Διαμόρφωση
Παρακολούθηση + Αναφορές
Βελτιστοποίηση

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.