Στοιχεία Λογαριασμού

Σχετικά με εμένα:

Ιατρός - άριστη γνώση Αγγλικής - μετεκπαίδευση σε ΗΠΑ - υψηλή συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα