Στοιχεία Λογαριασμού

Δεδομένα + Αναλύσεις, Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Αναλυτές δεδομένων
Βάσεις δεδομένων
Τεχνική μετάφραση
Μετάφραση
Ιατρική μετάφραση
Διόρθωση + Επιμέλεια
Κειμενογραφία (Copywriting)
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.