Στοιχεία Λογαριασμού

Γραφιστική, Έντυπα + Παρουσιάσεις, Φωτογραφία

Ειδικεύομαι σε:

Γραφιστικό σχέδιο
Σχεδίαση εντύπων
Σχεδίαση συσκευασιών
Επεξεργασία φωτογραφιών
Σχεδίαση φυλλαδίων

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.