Στοιχεία Λογαριασμού

Γραφιστική, Έντυπα + Παρουσιάσεις, Branding + Λογότυπα, Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Σχεδίαση παρουσιάσεων
Σχέδιο για Social Media
Διόρθωση + Επιμέλεια
Δημιουργική γραφή
Γραπτός λόγος για επιχειρήσεις
Κειμενογραφία (Copywriting)
Αρθρογραφία + Blog
Συγγραφή βιβλίων
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.