Στοιχεία Λογαριασμού

Δεδομένα + Αναλύσεις, Δίκτυα + Cloud

Ειδικεύομαι σε:

Βάσεις δεδομένων
Ειδικοί υποστήριξης υπολογιστών
Μηχανικοί δικτύων
Μηχανικοί cloud

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.