Στοιχεία Λογαριασμού

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Λογισμικό, Δίκτυα + Cloud

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Κατασκευή e-shop
Δέσμες ενεργειών (Scripting) + Αυτοματισμοί
Τεχνικοί δικτύων

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.