Στοιχεία Λογαριασμού

Σχετικά με εμένα:

Fullstack Web Developer

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Λογισμικό

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Κατασκευή e-shop
Σχεδίαση ιστοσελίδας - Design
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
Δέσμες ενεργειών (Scripting) + Αυτοματισμοί
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
Άλλo - Aνάπτυξη λογισμικού

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.