Στοιχεία Λογαριασμού

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Λογισμικό

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Σχεδίαση ιστοσελίδας - Design
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
Ποιοτικός έλεγχος + Δοκιμές

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.