Στοιχεία Λογαριασμού

Δεδομένα + Αναλύσεις, Γραφιστική, Έντυπα + Παρουσιάσεις, Σχεδίαση προϊόντων, Βιντεοπαιχνίδια + AR/VR, Branding + Λογότυπα, Μάρκετινγκ για Social Media, Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Αναλυτές δεδομένων
Καταχώρηση δεδομένων
Σχεδίαση εφαρμογής
Γραφιστικό σχέδιο
Σχεδίαση εντύπων
Σχεδίαση φυλλαδίων
Σχέδιο για Social Media
Σχεδίαση προϊόντων + Βιομηχανικό σχέδιο
Σχέδιο μόδας
Σχέδιο κοσμήματος
T-shirt + Merchandise
Διαχείρηση Social Media
Συμβουλευτική + Έρευνα για Social Media
Τεχνική μετάφραση
Μετάφραση
Συγγραφή σεναρίων
Γραπτός λόγος για επιχειρήσεις
Κειμενογραφία (Copywriting)
Αρθρογραφία + Blog
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.