Στοιχεία Λογαριασμού

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Κινητές συσκευές, Λογισμικό

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Κατασκευή e-shop
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
Ανάπτυξη εφαρμογής
Δέσμες ενεργειών (Scripting) + Αυτοματισμοί
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
Άλλo - Aνάπτυξη λογισμικού

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.