Στοιχεία Λογαριασμού

Λογισμικό, Δεδομένα + Αναλύσεις

Ειδικεύομαι σε:

Ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστή
Δέσμες ενεργειών (Scripting) + Αυτοματισμοί
Ποιοτικός έλεγχος + Δοκιμές
Μαθήματα κώδικα
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
Άλλo - Aνάπτυξη λογισμικού
Αναλυτές δεδομένων

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.