Στοιχεία Λογαριασμού

Διαδίκτυο + Ιστοσελίδες, Λογισμικό, Δεδομένα + Αναλύσεις

Ειδικεύομαι σε:

Κατασκευή ιστοσελίδας
Κατασκευή e-shop
Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
Ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστή
Δέσμες ενεργειών (Scripting) + Αυτοματισμοί
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
Άλλo - Aνάπτυξη λογισμικού
Βάσεις δεδομένων

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.