Στοιχεία Λογαριασμού

Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Μετάφραση
Συγγραφή σεναρίων
Κειμενογραφία (Copywriting)
Αρθρογραφία + Blog
Συγγραφή Pod Cast

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.