Στοιχεία Λογαριασμού

Γραφιστική, Έντυπα + Παρουσιάσεις, Βίντεο + Animation, Εικαστικά + Εικονογράφηση, Φωτογραφία, Μετάφραση, Συγγραφή

Ειδικεύομαι σε:

Γραφιστικό σχέδιο
Σχεδίαση παρουσιάσεων
Σχεδίαση εντύπων
Σχεδίαση συσκευασιών
Επεξεργασία φωτογραφιών
Σχεδίαση φυλλαδίων
Σχέδιο για Social Media
Μοντάζ
Παραγωγή βίντεο
Εικονογράφηση
Επεξεργασία φωτογραφιών
Μετάφραση
Ιατρική μετάφραση
Διόρθωση + Επιμέλεια
Δημιουργική γραφή
Τεχνική συγγραφή
Κειμενογραφία (Copywriting)
Αρθρογραφία + Blog
Περιεχόμενο ιστοσελίδων (Content)

Tags:

Δεν υπάρχουν Αξιολογήσεις.