Περιβαλλοντικά οφέλη της εργασίας από απόσταση | Technus Ελληνική Freelance Πλατφόρμα - Technus

Περιβαλλοντικά οφέλη της εργασίας από απόσταση: Μια βιώσιμη προσέγγιση στην εργασία

Η εργασία από απόσταση, γνωστή και ως "εξ αποστάσεως εργασία" ή τηλεργασία, έχει αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τα πλεονεκτήματά τα οποία περιλαμβάνει για ισορροπία μεταξύ εργασίας - προσωπικής ζωής και παραγωγικότητα, η εργασία από απόσταση προσφέρει επιτακτικά περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό το άρθρο διερευνά τη φιλικότητα της απομακρυσμένης εργασίας προς το περιβάλλον και υπογραμμίζει τη θετική επίδραση που έχει σε αυτό.


Μειωμένες εκπομπές ρύπων κατά τις μετακινήσεις και διατήρηση φυσικών πόρων:

Ένα από τα πρωταρχικά περιβαλλοντικά οφέλη της τηλεργασίας είναι η ουσιαστική μείωση των εκπομπών κατά τη μετακίνηση. Η καθημερινή μετακίνηση από και προς το γραφείο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επομένως έχουμε αντίστοιχα σημαντική μείωση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι εργαζόμενοι από απόσταση μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την εξάρτησή τους από τα αυτοκίνητα ή ακόμα και να την εξαλείψουν, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη την οποία μένουν. Να σημειωθεί επίσης ότι σημαντικός παράγοντας είναι και η κυκλοφοριακή συμφόρηση η οποία στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι πλέον ανυπόφορη.

Επιπρόσθετα, εξαλείφοντας την ανάγκη για καθημερινές μετακινήσεις και επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ζουν σε περιοχές της επιλογής τους, η εργασία από απόσταση συμβάλλει έμμεσα στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Η μειωμένη αστική μετανάστευση και η πρόληψη της αστικής εξάπλωσης συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών οικότοπων, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Αυτή η διατήρηση των φυσικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ευημερία του πλανήτη μας.
Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας:

Οι παραδοσιακοί χώροι των γραφείων μιας εταιρίας καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ενέργειας για τον φωτισμό, τη θέρμανση, την ψύξη και τη λειτουργία του εξοπλισμού της. Η απομακρυσμένη εργασία επιτρέπει στα άτομα να βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις του οικιακού χώρου εργασίας τους με συσκευές και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό αν και φαντάζει μικρό, μελέτες έδειξαν οτι (η τηλεργασία) μειώνει το συνολικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας.